המדריך

צרו קשר לקבלת ניוזלטר

ניתן לפנות להילה אליאב באמצעות הפורום (הלינק בסרגל העליון), הודעת מייל (hila@kelavim.co.il), יצירת קשר טלפוני/ הודעת SMS (נייד: 052-3775789).

הבעלות על הכלב

הבעלות על הכלב

מי נחשב לבעלי כלב?

להלן מקצת מהחוקים במערכת המשפט המתייחסים לנושא בעלות הכלב:

 

  • בעלים הוא "אדם שכלב נמצא ברשותו בפיקוחו או בהחזקתו" {סעיף 1 לחוק העזר לרשויות המקומיות [פיקוח על כלבים וחתולים], תשנ"ו 1996}
  • כל אדם המציג עצמו כבעלים/ שלוחו של אותו אדם או המחזיק בו או שיש לו טובות הנאה/ שליטה/ פיקוח {סעיף 1 לפקודת מחלות בע"ח [נוסח חדש], תשמ"ה – 1985}
  • בעלים הוא מי שמחזיק בכלב בדרך קבע (חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, תשס"ג 2002). הכלב נחשב כ"נכס" לעניין הבעלות עליו והחזקה בו, נכס בעל ערך כלכלי (סעיף 1 לחוק המטלטלין תשל"א -1971)
  • הבעלים הינו האדם הממונה על בע"ח והמחזיק בו (סעיף 2 לפקודת הכלבת, 1934).

 

הגם שישנן התייחסויות רבות לסוגיית הגדרתו של בעל הכלב, אין תשובה חד משמעית באשר לשאלות רבות כגון: מהי החזקה של דרך קבע ולאיזה תקופת זמן מדובר; מהי אחריותו של ממונה" / "שומר" על הכלב; מהי התגרות בכלב; מהי תקיפה; ועוד שאלות רבות אחרות.

 

 

עם הבעלות על הכלב, חלה גם החובה לדאוג לו ולמעלליו.

אם הכלב שלך הזיק, תבעו אותך ובית המשפט קבע כי עלייך לשלם, אזי חובה עלייך לפצות את הניזוק.

חישוב הנזק יהיה דומה לאופן חישובו בתביעות נזיקין אחרות בענייני נזקי גוף.

אם הנזק הינו לרכוש – קל לחשב באופן יחסי את גובה הנזק.

אם מדובר בנזקי גוף – בית המשפט יאמוד מס' ראשי נזק למשל: אובדן כושר השתכרות, הוצאות ריפוי, וכן מקרים ספציפיים בהם הפגיעה גרמה לנזק מסוים.

בכל מקרה הפיצוי צריך להשיב את מצבו של הניזוק טרם קרות הנזק.