המדריך

צרו קשר לקבלת ניוזלטר

ניתן לפנות להילה אליאב באמצעות הפורום (הלינק בסרגל העליון), הודעת מייל (hila@kelavim.co.il), יצירת קשר טלפוני/ הודעת SMS (נייד: 052-3775789).

דיני רשלנות

דיני רשלנות

הקדמה

אחת מהחלופות העומדת לניזוק שנפגע מכלב היא לתבוע בגין עוולת הרשלנות דהיינו לתבוע עפ"י סעיפים 35 ו- 36 לפקודת הנזיקין. במקרה כזה, בית המשפט יבחן בין היתר: האם הכלב שבמקרה דנן הינו מסוכן/ בעייתי, מה הייתה התנהגות בעליו והאם בעלי הכלב התרשל בשמירה על כלבו.

מהי רשלנות?

 

עשיית או אי עשיית מעשה (מחדל) שאדם סביר באותן הנסיבות היה או לא היה עושה. למעשה על כל אדם קיימת חובה שלא להתרשל.

 

אשם תורם

ישנן מצבים בהם הניזוק בעצמו "גרם" או "תרם" בהתנהגותו לנזק. במקרה כזה ייתכן ובית המשפט יפחית מהפיצויים המגיעים לו עפ"י מידת "האשם התורם". דוגמא מובהקת הינה התגרות בכלב, או במקרה של התגרות מתעללת בית המשפט יכול ויפטור את הנתבע מתשלום פיצוי.

 

הפרת חובה חקוקה

 

הכוונה היא שאדם מפר חוק או חובה שנועדה להגנתו של הזולת. אם ההפרה הזו גרמה לנזק, בית המשפט יחייב אותו בנזיקין (סעיף 63 לפקודת הנזיקין). הניזוק יכול לתבוע מכוח חוק אחר המחייב את הכלב או בעליו לנהוג בצורה מסוימת למשל: בפקודת הכלבת קיים חיוב על בעלי כלב להוביל את כלבו ברצועה.

ניתן לצורך כך לעיין בחוקי עזר עירוניים.